Phan Điện (1864-1945) người đời thường gọi là Cố Điện hay Đầu Xứ Điện (vì đỗ đầu xứ), người làng Tùng Ảnh, xã Châu Phong, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông xuất thân trong một gia đình khoa bảng lâu đời tại đất Nghệ Tĩnh, hậu duệ tiến sĩ Phan Tam Tỉnh đời Minh Mạng, học giỏi, hay chữ nhưng thi trượt hoài, vì khoa nào cũng phạm trường quy. Ông thuộc hàng nhà nho Nghệ Tĩnh vừa mới vừa cũ, chống đối chế độ bảo hộ Pháp, ghét triều Nguyễn bất lực để mất nước. Sau khi Nguyễn Thân đàn áp nghĩa quân Phan Đình Phùng, ông bỏ đất Hà Tĩnh ra Bắc (Hà Đông) mưu sinh bằng nghề dạy học. Ông thường tỏ nỗi bất bình của mình trước bọn xu phụ thực dân, bọn tay sai bán nước nên cuộc đời cũng như thơ văn ông tượng trưng cho tinh thần trí thức chống đối cường quyền đang lộng hành trong xã hội.