Thay cả quốc dân khóc cụ bà,
Non sông nay chỉ thấy ông già.
Biết bao đau đớn người Nam Việt,
Há những xôn xao đất Thài Hà.
Lầu đá ngàn năm tơ tưởng ngọc,
Cầu ô một dải ngậm ngùi hoa.
Khen con cháu cụ nhà gia pháp,
Cụ nghĩ làm sao phải đạo cha!


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007