24/10/2021 11:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đám tang bà Bông bài 2

Tác giả: Phan Điện

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/12/2018 14:50

 

Thay cả quốc dân khóc cụ bà,
Non sông nay chỉ thấy ông già.
Biết bao đau đớn người Nam Việt,
Há những xôn xao đất Thài Hà.
Lầu đá ngàn năm tơ tưởng ngọc,
Cầu ô một dải ngậm ngùi hoa.
Khen con cháu cụ nhà gia pháp,
Cụ nghĩ làm sao phải đạo cha!
Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Điện » Đám tang bà Bông bài 2