Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/12/2018 19:37

Anh làm Lý trưởng phải thương dân,
Chớ có như ai chỉ vị thân.
Các cụ vào ra thường đỡ gậy,
Đàn trai giàu có vẫn cầm cân.
Thuế sưu miễn đủ cho nhà nước,
Xôi thịt đừng đua mượn tiếng thần
Thầy sợ đi qua nghe chúng chưởi,
Chưởi: “Tiên sư nó, chỉ hay ăn!”