những đêm dài xa e
biển bên a lặng lẽ
có vầng trăng cô lẻ
trên sóng nước dạt dào
và e ơi...........
dẫu xa xôi xin e cứ tin rằng
thuyền a đi rồi sẽ lại quay về!!!!!!!!!