登佛跡山

足躡天重上,
身居第一層。
回頭天下凡,
晃若雨門登。
偶因乘興到礹前,
稳步雲樛上坦然。
鳥語喚迎松下客,
花容靜對峒中仙。
足超塵世三天介,
手摘星神只尺天。
施埽石臺描佌景,
詩成筆以動山川。

 

Đăng Phật Tích sơn

Túc nhiếp thiên trùng thượng,
Thân cư đệ nhất tằng.
Hồi đầu thiên hạ phàm,
Hoảng nhược Vũ môn đăng.
Ngẫu nhân thừa hứng đáo nham tiền,
Ổn bộ vân cù thướng thản nhiên.
Điểu ngữ hoán nghênh tùng hạ khách,
Hoa dung tĩnh đối động trung tiên.
Túc siêu trần thế tam thiên giới,
Thủ trích tinh thần chỉ xích thiên.
Thi tảo thạch đài miêu thử cảnh,
Thi thành bút dĩ động sơn xuyên.


Bài thơ này trong "Ngôn chí thi tập".

Nguồn: Phùng Khắc Khoan, Cuộc đời và thơ văn, Trần Lê Sáng, NXB Hà Nội, 1985

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tham Tuyền

Cất gót nghìn trùng tới
Nơi đây đệ nhất tầng
Ngoảnh đầu trông xuống thấp
Ô! vượt Vũ môn chăng
Bỗng đâu nảy hứng tới rừng thiền
Nhẹ bước đường mây bước thản nhiên
Chim dưới bóng thông chào đón khách
Hoa trong hang núi lặng nhìn tiên
Hái sao một với trời vin tới
Gạt bụi ba nghìn cõi sấn lên
Vách đá phủi rêu đề cảnh đẹp
Thơ thành bút khuấy động sơn xuyên.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Thừa hứng tình cờ đến vách non,
Đường mây nhẹ bước rộng nghìn muôn.
Nhìn tiên trong động, hoa yên tĩnh,
Chào khách dưới thông, chim véo von.
Chân vượt cõi trần lên thượng giới,
Tay nâng tinh tú với càn khôn.
Quét rêu ta thử tả phong cảnh,
Bút động giang sơn, thi hứng tuôn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Theo chân lên trời biếc
Thân tại tầng nhất cao
Ngoái đầu nhìn trần thế
Lướt qua Vũ Môn sao?
Cớ gì nhân hứng núi đá lên
Đi nhẹ mây vương bước thản nhiên
Chim ca dưới tùng vui đón khách
Mặt hoa trong động lặng nhìn tiên
Chân vượt cõi trần lên thiên giới
Tay hái sao thần với ngay trên
Lướt qua đài đá này đề cảnh
Bút động giang sơn hoạ thơ Thiền.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời