Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 04/09/2012 15:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 01/05/2016 14:45

有一介驎居水上,
非螺非蛤其名蚌。
含珠帶甲武文才,
吐霧吞波河海量。
既倒狂瀾出力扶,
方升紅日傾心向。
江河外闕總知名,
彼鷺勢孤安敢抗。

 

Bạng

Hữu nhất giới lân cư thuỷ thượng,
Phi loa phi cáp kỳ danh bạng.
Hàm châu đới giáp võ văn tài,
Thổ vụ thôn ba hà hải lượng.
Ký đảo cuồng lan xuất lực phù,
Phương thăng hồng nhật khuynh tâm hướng.
Giang hà ngoại khuyết tổng tri danh,
Bỉ lộ thế cô an cảm kháng.

 

Dịch nghĩa

Có một loài giới lân ở dưới nước
Không phải ốc, không phải hến, tên gọi là con trai
Ngậm ngọc châu, mặc áo giáp, đủ cả tài văn võ
Nhả ra mù, nuốt được sóng, có lượng lớn như sông bể
Sóng dữ đã lật đổ, trái vẫn chống đỡ được
Mặt trời đương mọc lên, trái để toàn tâm hướng về
Khắp sông bể đâu đâu cũng đều biết tiếng
Con cò kia thế cô, sao dám chống chọi với trai


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuấn Khỉ

Thường khi dưới nước nổi lên loài
Ốc chẳng, ngao không, thực gọi trai
Nuốt sóng, phun mưa, sông biển giỏi
Ôm châu, mặc giáp, võ văn tài
Nhìn làn sóng đổ, lo con nước
Thấy mặt trời hồng, ngóng sớm mai
Bốn biển, năm châu đều biết tiếng
Cò kia sức mấy dám đùa dai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Một giống dênh theo nước thuỷ triều
Chẳng sò chẳng ốc nó là trai
Ngậm châu mang giáp vũ văn giỏi
Nuốt sóng nhả mây siêu việt tài
Dẹp tắt sóng cuồng phò xã tắc
Nâng cao hồng nhật tỏ tâm hoài
Giang hồ triều miếu đều hay tiếng
Cò nọ thế cô dám đọ tài


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dưới nước giới lân có một loài,
Ốc không hến chẳng gọi là trai.
Ngậm châu, mặc giáp, tài văn võ,
Nuốt sóng nhả mù, sông bể đầy.
Sóng dữ lo con nước đã đổ,
Mặt trời đương mọc ngóng ban mai.
Sông hồ bốn bể đều nghe tiếng,
Cô thế con cò, sao chống trai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời