09/12/2022 00:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạng

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 04/09/2012 15:59

 

Nguyên tác

有一介驎居水上,
非螺非蛤其名蚌。
含珠帶甲武文才,
吐霧吞波河海量。
既倒狂瀾出力扶,
方升紅日傾心向。
江河外闕總知名,
彼鷺勢孤安敢抗。

Phiên âm

Hữu nhất giới lân cư thuỷ thượng,
Phi loa phi cáp kỳ danh bạng.
Hàm châu đới giáp võ văn tài,
Thổ vụ thôn ba hà hải lượng.
Ký đảo cuồng lan xuất lực phù,
Phương thăng hồng nhật khuynh tâm hướng.
Giang hà ngoại khuyết tổng tri danh,
Bỉ lộ thế cô an cảm kháng.

Dịch nghĩa

Có một loài giới lân ở dưới nước
Không phải ốc, không phải hến, tên gọi là con trai
Ngậm ngọc châu, mặc áo giáp, đủ cả tài văn võ
Nhả ra mù, nuốt được sóng, có lượng lớn như sông bể
Sóng dữ đã lật đổ, trái vẫn chống đỡ được
Mặt trời đương mọc lên, trái để toàn tâm hướng về
Khắp sông bể đâu đâu cũng đều biết tiếng
Con cò kia thế cô, sao dám chống chọi với trai

Bản dịch của Tuấn Khỉ

Thường khi dưới nước nổi lên loài
Ốc chẳng, ngao không, thực gọi trai
Nuốt sóng, phun mưa, sông biển giỏi
Ôm châu, mặc giáp, võ văn tài
Nhìn làn sóng đổ, lo con nước
Thấy mặt trời hồng, ngóng sớm mai
Bốn biển, năm châu đều biết tiếng
Cò kia sức mấy dám đùa dai
Nguồn: Trịnh Mạnh, Gương hiếu học thời xưa (tập 2), NXB Giáo dục, 2008, tr. 22

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Bạng