Dưới đây là các bài dịch của Tuấn Khỉ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Nguyên tiêu (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Tuấn Khỉ

Rằm tháng giêng trăng tròn nhú soi
Xuân sông, xuân nước nối xuân trời
Việc quân bàn giữa sương, trên sóng
Về muộn đầy thuyền trăng sáng rơi.

Ảnh đại diện

Bạng (Phùng Khắc Khoan): Bản dịch của Tuấn Khỉ

Thường khi dưới nước nổi lên loài
Ốc chẳng, ngao không, thực gọi trai
Nuốt sóng, phun mưa, sông biển giỏi
Ôm châu, mặc giáp, võ văn tài
Nhìn làn sóng đổ, lo con nước
Thấy mặt trời hồng, ngóng sớm mai
Bốn biển, năm châu đều biết tiếng
Cò kia sức mấy dám đùa dai

Ảnh đại diện

Tuyệt bút (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Tuấn Khỉ

Bao năm học đạo vẫn ê a
Sắp chết xem chừng mới vỡ ra.
Thiên Mụ trăng, đình Tiên Sảng sóng
Bóng rừng, hương nước có còn ta?

Ảnh đại diện

Trăng sáng (Cù Thu Bạch): Bản dịch của Tuấn Khỉ

Trăng trong chiếu xuống biển khơi
Hình tan muôn dặm sáng ngời vô biên.
Lẽ đời cũng giống như in
Sóng nào chẳng muốn dâng lên tới cùng.

Ảnh đại diện

Oán tình (Lý Bạch): Bản dịch của Tuấn Khỉ

Người đẹp sập rèm ngọc
Ngồi lỳ, mi rũ khóc
Dầm dề nước mắt rơi
Chẳng nói vì ai tức.

Ảnh đại diện

Tôi yêu em (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Tuấn Khỉ

Tôi nay có lẽ vẫn yêu em
Chửa tắt hồn tôi lửa khát thèm.
Để nó không làm em khổ nữa
Nên tôi chẳng muốn em buồn thêm.
Yêu đương lặng lẽ cùng vô vọng
Ngượng ngập giày vò với ghét ghen.
Đằm thắm, chân thành, tôi nguyện ước
Có người đến thế lại yêu em!


Tuấn Khỉ xin đóng góp một bản dịch sang thể thơ Đường luật của bài thơ này.
Ảnh đại diện

Hữu sở trào (Thái Thuận): Bản dịch của Tuấn Khỉ

Đêm đêm rèm ngọc phủ trang đài
Ý kín, tình sâu cấm được khai.
Gió mát, trăng thanh, trong chẳng có
Hồn mơ thoát khỏi để ra ngoài.

Ảnh đại diện

Dương Tử giang (Văn Thiên Tường): Bản dịch của Tuấn Khỉ

Mấy ngày Bắc Hải vui ngọn gió
Về theo Dương Tử lựa dòng sông.
Lòng tôi phiến đá đầy từ tính
Chẳng hướng phương nam chẳng hài lòng.

Ảnh đại diện

“Сứ tháng chạp hàng năm là tôi ốm...” (Fyodor Sologub): Bản dịch của Tuấn Khỉ

Tháng Chạp nào cũng thấy người đau yếu
Sống sao đây khi luôn thiếu mặt trời.
Quá mệt mỏi sau những đêm mất ngủ
Tháng Chạp nào tôi cũng muốn chết thôi.
Bông lúa chín bị trò đùa quái đản
Ném bừa ra giữa khô hạn tơi bời.
Bóng tối bóp nghẹt tôi trong tháng Chạp
Tháng Chạp dần dừng cuộc sống của tôi.

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]