15.00
Nước: Trung Quốc (Cận đại)
8 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Văn Nhất Đa (4 bài)
- Băng Tâm (20 bài)
- Hạ Diễn (1 bài)
- Lý Kim Phát (1 bài)
- Từ Chí Ma (13 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 09/05/2012 08:48 bởi hongha83
Cù Thu Bạch 瞿秋白 (29/1/1899 - 18/6/1935) sinh tại Thường Châu, Giang Tô, mất tại Trường Đinh, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ông là nhà hoạt động chính trị, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc cuối những năm 1920 và đầu những năm 1930; là một nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc thế kỷ 20.

Tác phẩm:
- Cù Thu Bạch thi văn tập