Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Băng Tâm (20 bài)
- Hạ Diễn (1 bài)
- Từ Chí Ma (12 bài)
- Cù Thu Bạch (7 bài)
- Văn Nhất Đa (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/06/2008 12:30 bởi hongha83
Lý Kim Phát 李金发 (1900-1976) tên thật là Lý Thục Lương 李淑良. Quê ở huyện Mai, tỉnh Quảng Đông. Du học Pháp từ năm 1919, bắt đầu làm thơ tượng trưng từ những năm 20 sớm nhất Trung Quốc. Năm 1938, chạy nạn sang Hải Phòng (Việt Nam). Năm 1951, sang Mĩ và mất ở New York.

Tác phẩm:
- Vi vũ (1925)
- Vi hạnh phúc nhi ca (1926)
- Thực khách dữ hung niên (1927)