Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phùng Tuyết Phong (1 bài)
- Băng Tâm (20 bài)
- Hạ Diễn (1 bài)
- Lý Kim Phát (1 bài)
- Từ Chí Ma (13 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Phạm Hà (1 bài)
Tạo ngày 28/08/2023 18:40 bởi hongha83
Chương Y Bình 章衣萍 (1902-1946) là nhà văn, nhà thơ và dịch giả Trung Quốc, quê ở An Huy.