Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hiện đại )
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Chương Y Bình (1 bài)
- Đới Vọng Thư (2 bài)
- Tang Khắc Gia (10 bài)
- Phùng Chí (4 bài)
- Diệu Tổng (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 02/06/2008 00:23 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 02/06/2008 03:52 bởi Admin
Phùng Tuyết Phong 冯雪峰 (1903-1976) là nhà thơ, nhà lý luận văn học nổi tiếng. Quê ở Nghĩa Điểu, Triết Giang. Năm 1921 thi vào Đại học Hàng Châu, cùng Uông Tĩnh Chi (汪静之, 1902-1996), Ứng Tu Nhân (应修人, 1900-1933), Phan Mạc Hoa (潘漠华, 1902—1934) thành lập Thi xã Bờ Hồ khá có ảnh hưởng. Từ những năm 20 đã giới thiệu lý luận văn học mác xít và trở thành nhà lý luận của văn học vô sản Trung Quốc.