Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đới Vọng Thư (2 bài)
- Tang Khắc Gia (10 bài)
- Phùng Chí (4 bài)
- Phùng Tuyết Phong (1 bài)
- Chương Y Bình (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 30/11/2016 09:01 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 30/11/2016 09:23 bởi hongha83
Diệu Tổng 妙總 (1905-1170) pháp danh Vô Trước 無著, là ni sư đời Tống. Bà là cháu nội thừa tướng Tô Tụng. Một hôm, trong khi toạ thiền, ni sư đại ngộ, đại sư Tông Cảo bèn ấn khả, từ đó danh vang bốn phương.