14.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
34 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Thu Bồn (158 bài)
- Hoài Vũ (8 bài)
- Nguyễn Mỹ (17 bài)
- Hà Huyền Chi (18 bài)
- Thanh Tùng (6 bài)
Tạo ngày 18/12/2018 22:46 bởi Vanachi
Nguyễn Khuê (23/9/1935-) sinh tại làng Dương Nỗ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên, nguyên là giảng viên chuyên ngành Hán văn tại Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

 

Thơ dịch tác giả khác

Bạch Vân Thủ Đoan thiền sư (Trung Quốc)

Diệc Vi (Trung Quốc)

Diệu Tổng (Trung Quốc)

Lạc Tân Vương (Trung Quốc)

Lý Thương Ẩn (Trung Quốc)

Thần Tán thiền sư (Trung Quốc)

Thôi Hiệu (Trung Quốc)

Thôi Hộ (Trung Quốc)

Thủ Tuân (Trung Quốc)

Trần Ngọc Lan (Trung Quốc)

Trịnh Hoài Đức (Việt Nam)

Trương Kế (Trung Quốc)

Tùng Thiện Vương (Việt Nam)

Tuy Lý Vương (Việt Nam)

Tương An quận vương (Việt Nam)

Vương Hàn (Trung Quốc)