Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 09/11/2016 07:20 bởi hongha83
Thần Tán thiền sư 神贊禪師 không rõ năm sinh năm mất và quê quán. Ông là thiền sư đời Đường, tu ở chùa Cổ Linh tại Phúc Châu nên còn gọi là Cổ Linh Thần Tán. Sư đi hành cước khắp nơi, đến khi gặp ngài Bách Trượng Hoài Hải mới được khai ngộ đắc pháp.