Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tuyết Cần (121 bài thơ)
- Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (5 bài thơ)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài thơ)
- Viên Mai (32 bài thơ)
- Kỷ Quân (11 bài thơ)
Tạo ngày 01/12/2016 16:36 bởi hongha83
Diệc Vi 亦葦 (?-?) không rõ năm sinh năm mất, thiền sư đời Thanh, quê ở Việt Đông (nay là Quảng Đông, Trung Quốc). Thơ còn một bài.