15.00
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đàm Hoa thiền sư (1 bài thơ)
- Từ Huyễn (19 bài thơ)
- Trương Bá Đoan (1 bài thơ)
- Cao Phong Diệu thiền sư (1 bài thơ)
- Trần Đông Phủ (1 bài thơ)
Tạo ngày 16/09/2010 05:15 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 17/09/2010 07:23 bởi Vanachi
Thiền sư Bạch Vân Thủ Đoan 白雲守端 (1025-1072) đời Tống, quê ở Hồ Nam. Thuở nhỏ ông thông minh và giỏi văn chương, năm 20 tuổi theo Trà Lăng Nhân Ức xuất gia, năm 28 tuổi làm trụ trì ở các chùa Thừa Thiên, Giang Châu rồi lần lượt trụ ở các chùa Pháp Hoa, Long Môn, Hưng Hoá, Hải Nội. Tác phẩm có: Bạch Vân Thủ Đoan thiền sư ngữ lục (2 quyển), Bạch Vân Thủ Đoan thiền sư quảng lục (4 quyển).