15.00
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
12 bài thơ
Tạo ngày 19/10/2010 22:11 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 14/02/2018 22:27 bởi Vanachi
Tuy Lý Vương 綏理王 là tước hiệu của Nguyễn Phúc Miên Trinh 阮福綿寊 (1820-1897), tự Khôn Chương 坤章, Quý Trọng 季仲, hiệu Tĩnh Phố 靜圃, biệt hiệu Vĩ Dạ 葦野. Năm 1820, Minh Mạng đặt cho tên Thư, Tự Đức ban thêm tên Thuyết, thuỵ Đoan Trang. Ông là con thứ 11 của vua Minh Mạng. Nguyễn Phúc Miên Trinh từng giữ các chức Đổng sự Tôn học đường, Hữu Tôn nhân, Phụ chính thân thần, Phụ nghị cận thần.

Tác phẩm:
- Vĩ Dạ hợp tập 葦野合集 (thơ và văn bằng chữ Hán)
- Nữ phạm diễn nghĩa từ 女範演義詞 (thơ chữ Nôm viết bằng thể lục bát)

 

Vĩ Dạ hợp tập - 葦野合集