14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: thương tiếc (1)

Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2018 07:44

追哭十兄蒼山先生

性道淵源獨許探,
宮牆酸仰上多慙。
一腔血淚存遺表,
千首清詩振晟南。
孤鷺白頭生亦苦,
而嬉黃壤子應甘。
孔懷豈僅深如掞,
更為斯文痛不堪。

 

Truy khốc thập huynh Thương Sơn tiên sinh

Tính đạo uyên nguyên độc hứa tham,
Cung tường toan ngưỡng thượng đa tàm.
Nhất xoang huyết lệ tồn di biểu,
Thiên thủ thanh thi chấn thạnh Nam.
Cô lộ bạch đầu sinh diệc khổ,
Nhi hy hoàng nhưỡng tử ưng cam.
Khổng hoài khởi cận thâm như diệm,
Cánh vị tư văn thống bất kham.


- Bài chép trong phần Phụ lục II của tập sách “Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương”

Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương (Lương An tuyển chọn và giới thiệu), NXB Thuận Hoá, 1994

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương An

Đạo tánh nguồn xa riêng hiểu thông
Cửa thầy còn thẹn thuở ngồi chung
Một dòng lệ máu tràn trang biểu
Ngàn khúc thơ ca dội núi sông
Đầu bạc bơ vơ thêm khổ kiếp
Suối vàng chơi nhởi hẳn cam lòng
Tình thâm há chỉ nồng như lửa
Vì cả làng nho xót chẳng cùng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nguồn xa đạo tánh riêng thông,
Cửa thầy còn thẹn thuở chung ngồi bàn
Một dòng lệ biểu máu tràn
Thơ hay dội núi sông ngàn khúc ca
Bạc đầu khổ kiếp bơ vơ
Cam lòng dạo suối vàng mờ hẳn vui
Tình thâm như lửa nồng reo
Cả làng nho xót vì theo chẳng cùng.

11.00
Trả lời