Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 19/10/2010 23:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 19/02/2018 07:35

歲暮

北望閭簷空杼柚,
南來壁壘尚干戈。
衮衣肉食終無補,
愧爾飧英帶女蘿。

 

Tuế mộ

Bắc vọng lư thiềm không trữ trục,
Nam lai bích luỹ thượng can qua.
Cổn y nhục thực chung vô bổ,
Quý nhĩ san anh đới nữ la.


Nguồn: Thơ Tuy Lý Vương Miên Trinh, NXB Văn học, 1992

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Như Uyên

Ra Bắc, xóm làng không máy cửi
Vào Nam, đồn luỹ vẫn can qua
Ăn ngon, mặc gấm đều vô ích
Thẹn bạn ăn hoa mặc nữ la

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phía Bắc xóm làng không cửi canh,
Vào Nam đồn luỹ vẫn còn tranh.
Ăn sang gấm vóc đều vô bổ,
Thẹn bạn ăn hoa mặc cỏ mành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời