24.50
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 05/09/2008 20:57 bởi Vanachi
Hoàng Kế Viêm (1820-1909), còn gọi là Hoàng Tá Viêm là một danh nhân lịch sử dưới triều Nguyễn. Ông người làng Văn Đa, huyện Lệ Ninh, tỉnh Quảng Bình, tự là Nhật Trường, hiệu là Tùng An. Từ năm 1852, Hoàng Kế Viêm giữ chức án sát Ninh Bình, rồi Bố chính Thanh Hoá. Khi làm Tổng đốc An Tịnh (Nghệ An, Hà Tĩnh), ông có công trị an, mở mang kinh tế, thuỷ lợi. Năm 1870, ông được cử làm Thống đốc quân vụ 4 tỉnh Lạng-Bình-Ninh-Thái. ở đây, ông có công tiễu trừ đảng giặc Cờ Trắng và Cờ Vàng, thu phục quân Cờ Đen do tướng Lưu Vĩnh Phúc cầm đầu. Ông được phong Đại học sĩ, Thống đốc Tam Tuyên, sung Tiết chế quân vụ miền Bắc... Từ năm 1882, sau khi thực dân Pháp đánh chiếm Hà Nội, ông giữ chức Tổng đốc Bắc Ninh và đã cùng với Nguyễn Cao, Trần Xuân Soạn, Bùi Văn Dị... đánh nhau với quân Pháp ở Gia Lâm. Trận…