Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 14/07/2014 13:01

Cửa cỏ rèm lau mặt tả tơi
Sông Hương nội Lách ấy là nơi
Dẫu cơn mưa gió ta cùng thích
E nỗi trăng hoa khách khó chơi
Ghế đá giường tre không chút bợn
Quần là áo lượt chẳng màng hơi
Dầu ai tưởng tới qua mà dõi
Thiếu thốn tôi đâu dám rước mời


Nguồn:
1. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
2. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007