Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 26/07/2012 08:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 19/02/2018 07:34

冬夜雜詩

有客至自遠,
排闥升堂階。
矍然執手笑,
乃心久所懷。
淵塞固景仰,
矧茲富藻辭。
瑤琴久不弄,
為君理朱絲。
施恐風雨散,
仳我念裨離。

 

Đông dạ tạp thi

Hữu khách chí tự viễn,
Bài thát thăng đường giai.
Quắc nhiên chấp thủ tiếu,
Nãi tâm cửu sở hoài.
Uyên tắc cố cảnh ngưỡng,
Thẩn tư phú tảo từ.
Dao cầm cửu bất lộng,
Vị quân lý chu ty.
Dị khủng phong vũ tán,
Tỷ ngã niệm tì ly.


Nguồn: Thơ Tuy Lý Vương Miên Trinh, NXB Văn học, 1992

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Như Uyên

Có khách phương xa đến
Xô cửa vào nhà trong
Cầm tay cười hê hả
Chính người ta nhớ trông
Cách trở vẫn chờ đợi
Huống nay gặp tao ông
Đàn cầm lâu chẳng gẩy
Lên dây vì nể lòng
Sợ đến ngày mưa gió
Tan rã lại nhớ mong

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phương xa có khách đến đêm đông,
Xô cửa đón khách nhà phía trong.
Vồn vả cầm tay cười hể hả,
Chính đây là bạn ta chờ mong.
Núi sông cách trở vẫn chờ đợi,
Huống gặp tao ông khách được lòng.
Đàn nhớ Bá Nha lâu chẳng gẩy,
Lên dây Tử Kỳ vị nể xong.
Ngày mùa sợ gió mưa cùng bão,
Ly biệt nhau rồi lại nhớ trông.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Khách từ xa tới viếng
Xô cổng bước lên thềm
Nắm vội tay cười hỏi
Chốn xưa lại nhớ thêm
Cách xa còn nhớ cảnh
Nhớ cả lời thơ êm
Đàn quý lâu không gảy
Vì anh thả điệu mềm
E ngày xa gió bão
Lại tiếc cảnh êm đềm.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời