24.50
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Phan Thanh Giản (4)

Đăng bởi hongha83 vào 25/07/2012 16:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 19/02/2018 07:35

憶梅川寄贈傚潘梅川體

神交在夙昔,
情親邂逅遲。
風標自儒雅,
談笑皆箴規。
詩從遠遊壯,
心與古人期。
南浦掇芳草,
徘徊生相思。

 

Ức Mai Xuyên ký tặng hiệu Phan Mai Xuyên thể

Thần giao tại túc tích,
Tình thân giải cấu trì.
Phong tiêu tự nho nhã,
Đàm tiếu giai châm quy.
Thi tòng viễn du tráng,
Tâm dữ cổ nhân kỳ.
Nam phố chuyết phương thảo,
Bồi hồi sinh tương ti (tư).


Mai Xuyên là biệt hiệu của Phan Thanh Giản (1796-1867).

Nguồn: Thơ Tuy Lý Vương Miên Trinh, NXB Văn học, 1992

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Như Uyên

Quen nhau từ thuở trước
Thân mật đến bây giờ
Phong độ trông nho nhã
Nói cười đầy đón đưa
Thơ, nhờ lịch lãm cứng
Tâm, hợp thánh hiền xưa
Miền Nam hoa cỏ úa
Nhớ nhau lòng ngẩn ngơ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thần giao từ thuở xưa
Tao ngộ tình thân muộn
Phong độ trông nho nhã
Nói cười đầy đón đưa
Thơ nhờ đi quá cứng
Tâm sánh thánh hiền xưa
Phố Nam nhạt cỏ thơm
Lòng bồi hồi nhớ nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời