464.37
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
126 bài thơ
23 người thích
Tạo ngày 26/07/2005 12:49 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 10/04/2007 18:54 bởi Vanachi
Nguyễn Đình Chiểu 阮廷沼 (1822-1888) tự Mạnh Trạch, hiệu Trọng Phủ (sau khi mù lấy hiệu Hối Trai), sinh ngày 12, tháng 5, năm Nhâm ngọ (1822), ở làng Tân Khánh, tổng Bình Trị thượng, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định. Cụ mất ngày 24 tháng 5, năm Mậu Tý (1888) ở làng An Đức, tổng Bảo An, quận Ba Trị, tỉnh Bến Tre.

Cha là Nguyễn Đình Huy, mẹ là Trương Thị Thiệt. Ông là con cả của bà Thiệt, tuy vậy thuộc dòng thứ của ông Huy. Dòng chính của ông Huy với bà Phan Thị Hữu có 2 con: Đình Lân và Thị Phu. Bà họ Trương có 7 con: các em của ông Đình Chiểu là Thị Thục, Thị Nữ, Thị Thành, Đình Tựu, Đình Tự, và Đình Huân.

Ông đỗ tú tài trong kỳ thi hương 1843 tại Gia Định. Năm 24 tuổi ông ra Huế để thi hội dọc đường nghe tin mẹ mất (10-12-1848) ông phải trở về cư tang. Trên đường về ông bị…

 

Dương Từ - Hà Mậu

Lục Vân Tiên - 蓼雲仙

 1. Hồi 01: Vân Tiên tạ thầy xin về đi thi
 2. Hồi 02: Vân Tiên lên đường gặp lũ sơn đài
 3. Hồi 03: Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
  1
 4. Hồi 04: Nguyệt Nga về Hà Khê
 5. Hồi 05: Vân Tiên đi thi
 6. Hồi 06: Vân Tiên để Hớn Minh đi trước, mình về thăm nhà đã
 7. Hồi 07: Vân Tiên ra đi thi. Ghé nhà Võ công gặp bạn
 8. Hồi 08: Vân Tiên từ biệt Võ công, Thể Loan. Lên đường ra kinh thi, gặp: Vương Tử Trực, Trịnh Hâm, Bùi Kiệm
 9. Hồi 09: Vân Tiên được tin mẹ chết, quày quả trở về
 10. Hồi 10: Trịnh Hâm hại Vân Tiên, trói tiểu đồng trong rừng, xô Vân Tiên xuống sông
 11. Hồi 11: Ngư ông vớt Vân Tiên lên, đem về nhà Võ công
  1
 12. Hồi 12: Võ công giả đưa về Đông thành, đem Vân Tiên bỏ trong hang Thương tòng
 13. Hồi 13: Du thần cứu ra khỏi hang, gặp lão tiều cõng Vân Tiên về nhà
 14. Hồi 14: Hớn Minh đem Vân Tiên về chùa
 15. Hồi 15: Nguyệt Nga nhân có Lục ông, Kiều công mời qua, nghe tin Vân Tiên mất, buồn rầu khóc than
 16. Hồi 16: Thái sư đi nói Nguyệt Nga cho con không được, nên oán mà xin vua đòi đi cống Hồ bên nước Ô Qua
 17. Hồi 17: Nguyệt Nga nhảy xuống sông, nhờ Quan Âm đem vô bờ; vào vườn gặp Bùi ông đem về nuôi, bị Bùi Kiệm dỗ ngon dỗ ngọt
 18. Hồi 18: Nguyệt Nga trốn họ Bùi, lão bà gặp đem về nuôi
 19. Hồi 19: Vân Tiên nhờ thuốc tiên sáng mắt, bỏ chùa, giã từ Hớn Minh về thăm cha
 20. Hồi 20: Vân Tiên ra kinh thi đậu trạng nguyên. Vua sai đi dẹp giặc Ô qua với Hớn Minh
 21. Hồi 21: Vân Tiên gặp Nguyệt Nga, về tâu vua. Ơn đền, oán trả rồi về vinh qui cưới nàng Nguyệt Nga

Ngư Tiều y thuật vấn đáp

Tuyển tập chung