22/01/2022 14:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Mai Xuyên ký tặng hiệu Phan Mai Xuyên thể
憶梅川寄贈傚潘梅川體

Tác giả: Tuy Lý Vương - 綏理王

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 25/07/2012 16:45

 

Nguyên tác

神交在夙昔,
情親邂逅遲。
風標自儒雅,
談笑皆箴規。
詩從遠遊壯,
心與古人期。
南浦掇芳草,
徘徊生相思。

Phiên âm

Thần giao tại túc tích,
Tình thân giải cấu trì.
Phong tiêu tự nho nhã,
Đàm tiếu giai châm quy.
Thi tòng viễn du tráng,
Tâm dữ cổ nhân kỳ.
Nam phố chuyết phương thảo,
Bồi hồi sinh tương ti (tư).

Bản dịch của Trần Như Uyên

Quen nhau từ thuở trước
Thân mật đến bây giờ
Phong độ trông nho nhã
Nói cười đầy đón đưa
Thơ, nhờ lịch lãm cứng
Tâm, hợp thánh hiền xưa
Miền Nam hoa cỏ úa
Nhớ nhau lòng ngẩn ngơ
Mai Xuyên là biệt hiệu của Phan Thanh Giản (1796-1867).

Nguồn: Thơ Tuy Lý Vương Miên Trinh, NXB Văn học, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuy Lý Vương » Ức Mai Xuyên ký tặng hiệu Phan Mai Xuyên thể