Dưới đây là các bài dịch của Trần Như Uyên. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tùng phong ngâm tặng biệt (Tuy Lý Vương): Bản dịch của Trần Như Uyên

Rừng thông dưới núi bọc sơn trai
Gió thổi đêm khuya điệu ngắn dài
Mới nghe tha thiết
Dần nghe ráo riết
Mưa đổ giữa trời
Ngắm lên bóng nguyệt
Cùng nhau chạm chén thấy rầu rầu
Khó níu chân người biết tính sao
Sáng mai vó ngựa băng lên núi
Nghe thông reo chợt nhớ ta sầu

Ảnh đại diện

Lữ dạ đắc cố nhân thư (Tuy Lý Vương): Bản dịch của Trần Như Uyên

Quán khách đêm đóng cửa
Đèn khuya sáng lại mờ
Bỗng đâu thư tín gởi
Nghĩ lại tháng năm chờ
Trăng sáng pha màu khói
Gió thu tựa tiếng mưa
Hết say rồi nhớ bạn
Thành cách tiếng chuông đưa

Ảnh đại diện

Tặng Lê Ngưng Phủ (Tuy Lý Vương): Bản dịch của Trần Như Uyên

Từ phú nào ai sánh được ông
Bổ ra ngoài quận mấy thu ròng
Ba ngàn trăng gió ngâm thơ thưởng
Sông Ấn khoan thai nhẹ cánh bồng

Ảnh đại diện

Đông dạ tạp thi (Tuy Lý Vương): Bản dịch của Trần Như Uyên

Có khách phương xa đến
Xô cửa vào nhà trong
Cầm tay cười hê hả
Chính người ta nhớ trông
Cách trở vẫn chờ đợi
Huống nay gặp tao ông
Đàn cầm lâu chẳng gẩy
Lên dây vì nể lòng
Sợ đến ngày mưa gió
Tan rã lại nhớ mong

Ảnh đại diện

Ức Mai Xuyên ký tặng hiệu Phan Mai Xuyên thể (Tuy Lý Vương): Bản dịch của Trần Như Uyên

Quen nhau từ thuở trước
Thân mật đến bây giờ
Phong độ trông nho nhã
Nói cười đầy đón đưa
Thơ, nhờ lịch lãm cứng
Tâm, hợp thánh hiền xưa
Miền Nam hoa cỏ úa
Nhớ nhau lòng ngẩn ngơ

Ảnh đại diện

Phỏng Nguyễn Văn Siêu (Tuy Lý Vương): Bản dịch của Trần Như Uyên

Cao sĩ nhớ người vin gốc quế
Thân bằng tìm đến gõ lều tranh
Gập ghềnh hoạn lộ nay đầu bạc
Lừng lẫy thi danh tự thuở xanh

Ảnh đại diện

Tuế mộ (Tuy Lý Vương): Bản dịch của Trần Như Uyên

Ra Bắc, xóm làng không máy cửi
Vào Nam, đồn luỹ vẫn can qua
Ăn ngon, mặc gấm đều vô ích
Thẹn bạn ăn hoa mặc nữ la

Ảnh đại diện

Thu vọng (Tuy Lý Vương): Bản dịch của Trần Như Uyên

Ngắm cảnh Nam châu mây phủ đầy
Vị Ương trước điện lá thu bay
Ba Xuyên về Bắc người thưa thớt
Nông Nại đầu dòng luỹ khít dày

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]