Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 20/08/2021 09:16 bởi tôn tiền tử
Thiền sư Lan Hương (1820-1899) sinh tại làng Khắc Niệm, huyện Tiên Du, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh trong một gia đình có truyền thống nho học, sau lớn theo học Độ điệp Phúc Điền hoà thượng ở chùa Đại Giác tại xã Bồ Sơn, huyện Võ Giàng. Sách Thiền uyển truyền đăng lục cho biết, năm 1840 nhờ sự trợ duyên của Tổng đốc Hà Ninh Nguyễn Đăng Giai, hoà thượng Phúc Điền đã đứng ra hưng công xây chùa Đại Giác có quy mô rất lớn, gồm 230 gian, rồi xây dựng chùa Đại Giác thành trung tâm tin ấn kinh sách ở Bắc Kỳ. Có lẽ sư tổ Lan Hương đến học hoà thượng và thời kỳ này.

Văn bia Truyền đăng bi ký ở chùa Thầy cho biết, khi sư tổ Lan Hương mới đến thỉnh lễ ở chùa Đại Giác, hoà thượng Phúc Điền liền hỏi xem sư có con đường tắt nào tu thành chính quả không. Sư tổ trả lời rất lưu loát. Thấy thế…