𨔈𡶀柴山

𣦆包雪點吏霜坡,
𥒥沕豬豬𡶀𣠕𦓅。
洞聖𦊛務𩄲𤌋合,
𢄂𡗶某度兔烏過。
默干橷波机𡗶坦,
𥢆𡎝林泉趣𦹵花。
珥𨀈雲遊𨖲嵿𡶀,
蓓紅𥋓吏㐌賒賒。

 

Chơi núi Sài Sơn

Trải bao tuyết điểm lại sương pha,
Đá vẫn trơ trơ núi chửa già.
Động Thánh tư mùa mây khói họp,
Chợ Trời mấy độ thố ô qua.
Mặc cơn dâu bể cơ trời đất,
Riêng cõi lâm tuyền thú cỏ hoa.
Nhẹ bước vân du lên đỉnh núi,
Bụi hồng ngoảnh lại đã xa xa.


Bài thơ này đề trên vách đá chùa Sài Sơn, còn gọi là chùa Thầy, ở phủ Quốc Oai, Sơn Tây.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]