24.50
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Chi Hoán (5 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)
- Lý Long Cơ (5 bài)
- Lý Kỳ (23 bài)
- Kỳ Vô Tiềm (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 20/02/2006 14:08 bởi Vanachi, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 11/03/2007 19:40 bởi Vanachi
Vương Hàn 王翰 (687-735) tự là Tử Vũ 子羽, người đất Tấn Dương (nay là huyện Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây). Thuở nhỏ, tính hào phóng, thích uống rượu. Ông thi đậu tiến sĩ, làm quan đến chức Giá bộ viên ngoại lang. Vì kiêu căng nên nhiều người ghét, bị đổi ra làm Trưởng sử Nhữ Châu, sau đổi làm Biệt giá Tiên Châu, rồi bị biếm làm Tư mã Đạo Châu và mất tại đây.

 

Tuyển tập chung