涼州詞其一

葡萄美酒夜光杯,
欲飲琵琶馬上催。
醉臥沙場君莫笑,
古來征戰幾人回。

 

Lương Châu từ kỳ 1

Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi,
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi.
Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu,
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.

 

Dịch nghĩa

Rượu bồ đào cùng với chén lưu ly
Muốn uống nhưng đàn tỳ bà đã giục lên ngựa
Say khướt nằm ở sa trường, anh chớ cười
Xưa nay chinh chiến mấy ai trở về đâu.


Lương Châu nay thuộc tỉnh Cam Túc, giữa Lan Châu và Vũ Uy, trước đây là nơi hàng bao thế kỷ người Hồ và người Hán đánh nhau. Lương Châu từ là một điệu hát cổ của nói về chuyện trận mạc biên ải. Những điệu hát cổ như: Thượng chi hồi, Chiến thành nam, Thương tiến tửu, Quân mã hoàng, Viễn như kỳ, Hoàng tước hành, Lạc mai hoa, v.v... được các thi nhân thời trước lấy làm đầu đề để sáng tác.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 6 trang (51 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Quan Trân

Bồ đào rượu ngát chén lưu ly
Toan nhắp tỳ bà đã giục đi
Say khướt sa trường anh chớ mỉa
Xưa nay chinh chiến mấy ai về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
183.78
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Rượu bồ đào, chén dạ quang
Muốn say, đàn đã rền vang dục rồi
Sa trường say ngủ, ai cười?
Từ xưa chinh chiến mấy người về đâu!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
184.17
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khuê (II)

Rượu bồ đào, chén dạ quang,
Chưa vơi, trên ngựa tiếng đàn giục đi.
Say nằm bãi cát cười chi,
Xưa nay chinh chiến mấy khi trở về!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
123.83
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Rượu ngon thơm ngát chén ngà
Ly chưa cạn, tiếng tỳ bà giục đi
Sa trường say, hỏi làm chi
Xưa nay chinh chiến mấy khi trở về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
103.70
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Rượu đào rót chén ngọc nhâm nhi,
Chưa thoả, tiếng đàn giục ngựa đi.
Chinh chiến xưa nay ai trở lại?
Sa trường say ngủ, chớ cười chi!

123.83
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiểu Hầu Tử

Môi kề miệng chén dạ quang
Rượu bồ đào quí sắc càng đỏ tươi
Tiếng tỳ bà giục lòng người
Mau lên ngựa, tiến thẳng nơi sa trường.
Ai cười cảnh tượng thê lương
Say nằm ngủ giữa viễn phương trận tiền.
Người đi chinh chiến trăm miền
Gửi thân xứ lạ một niềm nhớ quê
Xưa nay có mấy ai về?

Tiểu Hầu Tử - Young Monkey
104.30
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hùng

Rượu ngon trong chén dạ quang,
Ta vừa định uống, tiếng đàn đã đưa.
Chớ cười người lính say sưa,
Trải qua chinh chiến ai vừa hồi quê?

133.85
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hùng

Này rượu bồ đào, này chén dạ quang,
Muốn rót uống mà tiếng đàn đã giục.
Anh chớ cười khi nhìn tôi say gục,
Hỏi xưa nay chinh chiến mấy ai về?

63.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Rượu ngon nồng chén dạ quang
Sắp nâng, trên ngựa giục vang tỳ bà
Say lăn lóc, chớ cười ta
Mấy ai chinh chiến về nhà, xưa nay?

93.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Đình Quang

Rượu ngon, ly cốc ngời ngời
Chưa chi đã giục “Chàng ơi lên đường!”
Đừng cười gã sỉn nằm sương
Mấy ai chiến đấu còn đường rút lui.

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
83.50
Trả lời

Trang trong tổng số 6 trang (51 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối