列女操

梧桐相待老,
鴛鴦會雙死。
貞婦貴徇夫,
舍生亦如此。
波瀾誓不起,
妾心井中水。

 

Liệt nữ tháo

Ngô đồng tương đãi lão,
Uyên ương hội song tử.
Trinh phụ quý tuẫn phu,
Xả sinh diệc như thử.
Ba lan thệ bất khởi,
Thiếp tâm tỉnh trung thuỷ.

 

Dịch nghĩa

Cây ngô đồng chờ đợi nhau đến già.
Chim uyên ương chết cũng chung đôi.
Người trinh phụ quý trọng việc chết theo chồng,
Cũng có thể hy sinh mạng sống của mình như thế.
Thề rằng lòng em không nổi sóng,
Cũng như nước trong giếng kia.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Ngô đồng già vẫn đợi
Uyên ương chết chẳng rời
Trinh phụ theo chồng chết
Cũng quên mình thế thôi
Lòng em không nổi sóng
Nguyện như nước giếng khơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Ngô đồng cùng đợi nhau già
Uyên ương đến chết vẫn là chung đôi
Cùng chồng sống thác chẳng rời
Lòng người trinh nữ coi đời nhẹ thênh
Sóng ngầm thề chẳng dấy lên
Lòng như giếng cổ êm đềm nước xưa

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Ngô đồng cùng đợi lão
Uyên ương chết có đôi
Trọng theo chồng, trinh nữ
Quyên sinh cũng thế thôi
Thề sóng lòng chẳng dậy
Như nước trong giếng khơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ngô đồng, già, đợi chờ nhau,
Uyên ương, khi chết, chụm đầu chết đôi.
Chết theo chồng, quý ở đời,
Coi thường cái sống, cũng thời như trên.
Thề không chút sóng gợn lên,
Lòng em giếng cổ, lặng yên muôn đời...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ngô đồng cùng đợi đến già
Sóng đôi sống chết ấy là uyên ương
Trinh nữ quý ở theo chồng
Hy sinh dù phải cũng mong như vầy
Thề rằng sóng gió nổi chi
Nước trong lặng lẽ thiếp đây giếng lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cùng đợi về già có ngô đồng
Bên nhau cùng chết có uyên ương
Trung trinh vợ quý vì chồng tử
Hai cách xả thân ngẫm tương đương
Thiếp nguyện sóng lòng không dễ nổi
Giếng xưa mặt nước lặng như gương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời