古別離

欲別牽郎衣,
郎今到何處。
不恨歸來遲,
莫向臨邛去。

 

Cổ biệt ly

Dục biệt khiên lang y,
Lang kim đáo hà xứ.
Bất hận quy lai trì,
Mạc hướng Lâm Cùng khứ.

 

Dịch nghĩa

Sắp chia tay, níu áo chàng,
(Hỏi) chàng giờ đi đến nơi nào.
Em không giận anh về muộn,
(Chỉ xin chàng) đừng đi đến đất Lâm Cùng.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Chia tay níu áo anh
Anh đi phương nào thế?
Về muộn em không hờn
Đừng đến Lâm Cùng nhé.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Túc Mỡ

Chàng đi áo níu tay trì
Chàng đi đâu đó mau về thiếp mong
Giận chàng về muộn thiếp không
Đi đâu thiếp đặng, Lâm Cùng chớ đi

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Vội vàng níu áo biệt ly
Hỏi chàng giờ sẽ đi về nơi nao?
Chàng về muộn, không giận đâu!
Lâm Cùng chớ đến mà sầu lòng em!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Sắp đi còn níu hỏi
Đến nơi nao hỡi chàng?
Chẳng giận chàng về trễ
Chỉ đừng tới Lâm Ngang


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Sắp đi nắm áo lang quân
Chàng nay đi đó, tới gần nơi nao
Kể chi về chậm hay mau
Lâm Ngang chốn ấy chớ vào làm chi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Níu áo chồng gần đi
Nay chàng đến đâu vậy
Về muộn, chẳng giận chi
Miễn ghé Lâm Ngang đấy


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Biệt ly níu áo chàng
Đâu chốn nay chàng trẩy
Chẳng giận muộn ngày về
Lâm Ngang đừng tới đấy


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Chia tay còn nắm áo
Muốn hỏi đến nơi nào
Chẳng ngại chàng về chậm
Lâm Ngang chớ ghé vào


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Sắp xa em níu áo
Hỏi: Chàng đến nơi nao?
Chẳng giận chàng về muộn
Lâm Cùng xin chớ theo


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Chia tay còn níu áo chàng
Ra đi mình định đến phương trời nào
Em chờ mình trễ có sao
Chỉ xin mình chớ ghé vào Lâm Ngang


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối