24.50
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 26/02/2009 18:41

登科後

昔日齷齪不足誇,
今朝放蕩思無涯。
春風得意馬蹄疾,
一日看盡長安花。

 

Đăng khoa hậu

Tích nhật ác xúc bất túc khoa,
Kim triêu phóng đãng tứ vô nhai.
Xuân phong đắc ý mã đề tật,
Nhất nhật khán tận Trường An hoa.

 

Dịch nghĩa

Ngày trước biết bao cay đắng không sao nói hết,
Sáng nay ưu phiền tan biến, tâm tư không còn gì câu thúc.
Ngọn gió xuân mát rượi, leo lên ngựa phóng đi,
Trong ngày đi xem tất cả các vườn hoa trong Trường An.


Tác giả thi hỏng 2 lần, lần thứ 3 năm 796 đỗ tiến sĩ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Eo hẹp ngày xưa khỏi kể ra
Sớm nay thoả chí nức lòng ta
Gió xuân thả sức cho phi ngựa
Ngày trọn Trường An xem hết hoa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Ngày xưa tù túng chẳng khoe,
Sớm nay buông thả chẳng e ngại gì.
Gió xuân thoả chí ngựa phi,
Xem hoa cho hết trọn ngày Trường An.

54.80
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hồi thi hỏng đắng cay khôn xiết
Sáng nay vui, bảng yết mừng sao
Gió xuân ngựa cưỡi phi ào
Trường An xem hết vườn nào có hoa

34.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Khó khăn ngày trước nói gì đây
Thoải mái hết lòng buổi sáng nay
Đắc ý gió xuân chân ngựa vút
Trường An ngắm cả hoa trong ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Buổi trước hỏng thi cay đắng lắm
Vui sao xem bảng sáng hôm nay
Gió xuân phơi phơi ngồi lưng ngựa
Ngắm trọn Trường An chỉ một ngày

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Võ

Ngày đêm vùi mài vẫn không qua
Bỗng sáng hôm nay hết ưu phiền
Ta lao gót ngựa trong gió mát
Một ngày xem hết Trường An hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Nam Phương

Thi cử gian nan bao đắng cay
Vui mừng tên viết bảng vàng đây.
Gió xuân phi ngựa sướng vô tận
Hoa thắm Tràng An ngắm cả ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời