09/02/2023 19:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng khoa hậu
登科後

Tác giả: Mạnh Giao - 孟郊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/02/2009 18:41

 

Nguyên tác

昔日齷齪不足誇,
今朝放蕩思無涯。
春風得意馬蹄疾,
一日看盡長安花。

Phiên âm

Tích nhật ác xúc bất túc khoa,
Kim triêu phóng đãng tứ vô nhai.
Xuân phong đắc ý mã đề tật,
Nhất nhật khán tận Trường An hoa.

Dịch nghĩa

Ngày trước biết bao cay đắng không sao nói hết,
Sáng nay ưu phiền tan biến, tâm tư không còn gì câu thúc.
Ngọn gió xuân mát rượi, leo lên ngựa phóng đi,
Trong ngày đi xem tất cả các vườn hoa trong Trường An.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Eo hẹp ngày xưa khỏi kể ra
Sớm nay thoả chí nức lòng ta
Gió xuân thả sức cho phi ngựa
Ngày trọn Trường An xem hết hoa
Tác giả thi hỏng 2 lần, lần thứ 3 năm 796 đỗ tiến sĩ.
Nguồn: Thơ Đường, NXB Đà Nẵng, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Giao » Đăng khoa hậu