Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 25/03/2010 05:29, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Admin vào 25/06/2023 08:34

去婦

君心匣中鏡,
一破不復全。
妾心藕中絲,
雖斷猶牽連。
安知御輪士,
今日翻回轅。
一女事一夫,
安可再移天。
君聽去鶴言,
哀哀七絲絃。

 

Khứ phụ

Quân tâm hạp trung kính,
Nhất phá bất phục toàn.
Thiếp tâm ngẫu trung ty,
Tuy đoạn do khiên liên.
An tri ngự luân sĩ,
Kim nhật phiên hồi viên.
Nhất nữ sự nhất phu,
An khả tái di thiên.
Quân thính khứ hạc ngôn,
Ai ai thất ti huyền.

 

Dịch nghĩa

Lòng chàng như gương trong hộp,
Một khi vỡ là không thể gắn lại được nguyên lành.
Lòng thiếp như tơ trong ngó sen,
Dẫu (ngó) đứt lìa vẫn cứ liền với nhau.
Không rõ chàng trai đừng trước xe vua kia,
Hôm nay có trở về nhà hay không.
Một người con gái chỉ phục tùng một người chồng,
Không thể tái giá với người khác.
Chàng hãy nghe tiếng con chim hạc lìa bầy,
Ai oán như tiếng đàn bảy dây.


Bài thơ này nói lên tư tưởng tiến bộ của tác giả, được thể hiện qua lòng đồng tình sâu sắc với nỗi bất hạnh cũng như thái độ trân trọng đối với phẩm chất đẹp đẽ của người phụ nữ trong xã hội xưa. Tiếp thu hình tượng của bài thơ trên, Nguyễn Du viết: “Tiếc thay chút nghĩa cũ càng, Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng” (Truyện Kiều).

Nhiều tài liệu chỉ chép 4 câu đầu của bài thơ này.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Lòng chàng, gương trong bao,
Rạn vỡ, khôn hàn gắn.
Lòng thiếp: tơ ngó sen,
Dẫu đứt, còn vương vấn.

Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Lòng chàng như thể tấm gương,
Một khi rạn vỡ khôn đường hoàn nguyên.
Lòng thiếp như tơ ngó sen,
Ngó lìa vẫn cứ gắn liền keo sơn!

Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Lòng chàng gương trong tráp
Đã vỡ làm sao lành
Tơ ngó sen lòng thiếp
Tuy đứt còn vương quanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lòng chàng gương để trong hòm
Một khi bị vỡ chẳng còn phục nguyên
Thiếp đây lòng ngó tơ sen
Tuy rằng đã đứt vẫn liền kéo vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lòng chàng như tấm gương trong hộp
Hễ vỡ rồi không được lành nguyên
Như tơ lòng thiếp trong sen
Cho dù có gẫy vẫn liền với nhau.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Chàng như gương trong hộp,
Vỡ chẳng thể hoàn nguyên.
Lòng thiếp như ngó sen,
Gãy rồi vẫn liền nối.
Chàng xe vua dẫn lối,
Hôm nay có về không.
Gái chỉ lấy một chồng,
Sao tái giá người khác.
Nghe lìa bầy chim hạc,
Ai oán đàn bảy dây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời