04/08/2020 19:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khứ phụ
去婦

Tác giả: Mạnh Giao - 孟郊

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 25/03/2010 05:29

 

Nguyên tác

君心匣中鏡,
一破不復全。
妾心藕中絲,
雖斷猶牽連。

Phiên âm

Quân tâm hạp trung kính,
Nhất phá bất phục toàn.
Thiếp tâm ngẫu trung ty,
Tuy đoạn do khiên liên.

Dịch nghĩa

Lòng chàng như gương trong hộp,
Một khi vỡ là không thể gắn lại được nguyên lành.
Lòng thiếp như tơ trong ngó sen
Dẫu (ngó) đứt lìa vẫn cứ liền với nhau.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Lòng chàng như thể tấm gương,
Một khi rạn vỡ khôn đường hoàn nguyên.
Lòng thiếp như tơ ngó sen,
Ngó lìa vẫn cứ gắn liền keo sơn!
Bài thơ nói lên tư tưởng tiến bộ của tác giả, được thể hiện qua lòng đồng tình sâu sắc với nỗi bất hạnh cũng như thái độ trân trọng đối với phẩm chất đẹp đẽ của người phụ nữ trong xã hội xưa.

Tiếp thu hình tượng của bài thơ trên, Nguyễn Du viết: "Tiếc thay chút nghĩa cũ càng, Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng" (Truyện Kiều)

Nguồn:
1. Phùng Hoài Ngọc, Thi ca từ Trung Hoa, NXB ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
2. Nguyễn Khắc Phi, Mối quan hệ giữa văn học Việt Nam và văn học Trung Quốc qua cái nhìn so sánh, NXB Giáo dục, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Giao » Khứ phụ