Dưới đây là các bài dịch của Vũ Nam Phương. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hiệp khách hành (Lý Bạch): Bản dịch của Vũ Nam Phương

Khách Triệu cuốn khăn mũ vải thô
Tuyết pha sáng loáng ánh đao Ngô.
Bóng hình ngựa trắng soi yên bạc
Sao sáng lung linh chiếu mặt hồ.
Chục bước tiễn vong một kẻ xấu
Ngàn cây trời đất chẳng đi mô.
Làm xong phất áo đi liền bước
Thân ẩn giữ danh bên Thái hồ.
Đi đến Tín Lăng say lúc rảnh
Kiếm buông để gối tướng đan đồ.
Đem xiên chả nướng mời Chu Hợi
Nâng chén Hầu Doanh nào cạn vô.
Bằng hữu ba chung đều nhất trí
Núi non năm trái nhẹ bông khô.
Ngà say hoa mắt bừng tai nóng
Mưa tạnh cầu vồng hào khí xô.
Chuỳ sắt vung tay cứu nước Triệu
Hàm Đan chấn động cả kinh đô.
Hai người tráng sĩ ngàn năm nhớ
Hiển hách Đại Lương vùng đất Ngô.
Đại hiệp hy sinh vang khắp chốn
Anh hùng không thẹn với giang hồ.
Ai ngồi viết sách dưới lầu gác?
Bạc tóc Thái Huyền kinh vĩ mô.

Ảnh đại diện

Ẩm tửu khán mẫu đơn (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Vũ Nam Phương

Hôm nay rượu trước hoa
Mấy chén ngọt lòng ta.
Nhưng ngại buồn hoa nói
Không khoe với lão già.

Ảnh đại diện

Kinh Lỗ tế Khổng Tử nhi thán chi (Lý Long Cơ): Bản dịch của Vũ Nam Phương

Phu Tử thành người nào?
Dừng chân trọn kiếp sao
Đất trong Châu Thị ấp
Nhà tại Lỗ vương hào.
Tiếc phượng xót thân hữu
Thương lân oán đạo rào
Nay thăm hai điện lễ
Mơ thật cùng bay cao.

Ảnh đại diện

Trường Can hành kỳ 2 (Thôi Hiệu): Bản dịch của Vũ Nam Phương

Nhà thiếp gần Cửu Giang
Hàng ngày thiếp vẫn sang
Trường Can người một xứ
Lâu quá quên người làng.

Ảnh đại diện

Trường Can hành kỳ 1 (Thôi Hiệu): Bản dịch của Vũ Nam Phương

Chàng nơi đâu đến đây?
Thiếp ở Hoành Đường này
Thuyền tạm dừng cho hỏi
Gặp người làng thật may.

Ảnh đại diện

Văn Vương Xương Linh tả thiên Long Tiêu dao hữu thử ký (Lý Bạch): Bản dịch của Vũ Nam Phương

Hoa liễu rụng rồi cuốc thở than,
Long Tiêu năm suối đường gian nan.
Gửi buồn tâm sự vào trăng sáng,
Theo bạn hướng tây đến Dạ Lang.

Ảnh đại diện

Ngọc lâu xuân - Xuân hận (Án Thù): Bản dịch của Vũ Nam Phương

Liễu xanh cỏ ngát trước sân đình
Nhanh hết tuổi xuân còn lại mình.
Trên gác chuông reo chợt tỉnh giấc
Dưới hoa mưa đến gợi buồn tình.

Không yêu sao hiểu người yêu được
Chút nhớ mới thương ngực nhói tim.
Góc bể chân trời cũng giới hạn
Tương tư vương vấn mãi không kìm.

Ảnh đại diện

Hồi hương ngẫu thư kỳ 2 (Hạ Tri Chương): Bản dịch của Vũ Nam Phương

Quê hương năm tháng bấy lâu xa
Hàng xóm gần đây thay đổi mà.
Hồ Kính vẫn nằm ngay phía trước
Gió xuân còn thổi sóng đưa qua.

Ảnh đại diện

Hồi hương ngẫu thư kỳ 1 (Hạ Tri Chương): Bản dịch của Vũ Nam Phương

Tha phương còn trẻ già về nhà
Giọng nói vẫn xưa tóc đã pha.
Đám nhỏ thấy mình không nhận biết
Chúng cười hỏi khách đến làng ta?

Ảnh đại diện

Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ] (Thôi Hộ): Bản dịch của Vũ Nam Phương

Đúng ngày năm ngoái tại nơi đây
Má phấn hoa đào cùng đỏ hây.
Người đẹp đi đâu sao chả thấy?
Hoa đào cười đón gió xuân này.

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối