Tạo ngày 22/03/2005 00:56 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 29/05/2006 16:19 bởi Vanachi
Thôi Hộ 崔護 tự Ân Công 殷功, người Bác Lăng đời Đường (nay là An Bình, Hà Bắc). Ông là một thi nhân đời Trung Đường, đỗ tiến sĩ năm Trinh Nguyên thứ 12 (796), làm quan đến Lĩnh Nam tiết độ sứ. Thơ ông "Toàn Đường thi" còn chép 6 bài, trong đó "Đề đô thành nam trang" được lưu truyền rộng rãi nhất.