Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (275 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (2 bài)
- Ngô Văn Phú (1 bài)
- Nguyễn Thị Bích Hải (1 bài)
- Đỗ Bằng Đoàn (1 bài)
- Nam Trân (1 bài)
Tạo ngày 21/03/2005 00:56 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 28/05/2006 16:19 bởi Vanachi
Thôi Hộ 崔護 tự Ân Công 殷功, người Bác Lăng đời Đường (nay là An Bình, Hà Bắc). Ông là một thi nhân đời Trung Đường, đỗ tiến sĩ năm Trinh Nguyên thứ 12 (796), làm quan đến Lĩnh Nam tiết độ sứ. Thơ ông Toàn Đường thi còn chép 6 bài, trong đó Đề đô thành nam trang được lưu truyền rộng rãi nhất.