Tác giả cùng thời kỳ

- Trương Nhược Hư (1 bài)
- Trương Húc (4 bài)
- Trần Tử Ngang (54 bài)
- Thẩm Thuyên Kỳ (22 bài)
- Quách Chấn (9 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/07/2005 23:16 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 10/03/2007 20:25 bởi Vanachi
Hạ Tri Chương 賀知章 (659-744), người Quảng Đông, tự Quý Chân. Ngoài tài thơ văn, tiểu thuyết, còn có tài viết chữ thảo, chữ lệ rất đẹp. Tính phóng khoáng, thích uống rượu. Bạn thân của Lý Bạch. Đỗ tiến sĩ, làm Thái tử tân khách, Bí thư giám, rồi từ quan về làng làm đạo sĩ. Lúc ra về vua có tặng thơ, thái tử và bá quan đều đưa tiễn.

 

Tuyển tập chung