33.00
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Hàn (3 bài)
- Vương Chi Hoán (5 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)
- Lý Kỳ (23 bài)
- Kỳ Vô Tiềm (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 19/02/2006 07:31 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 29/11/2006 16:35 bởi Vanachi
Đường Huyền Tông 唐玄宗 (685-761), tức Đường Minh Hoàng 唐明皇, tên là Lý Long Cơ 李隆基, là con thứ ba của Đường Duệ Tông, cháu của Võ Tắc Thiên. Ở ngôi vua gần nửa thế kỷ, trong hai thời Khai Nguyên (713–741) và Thiên Bảo (741-756). Năm 694 Long Cơ được Võ hậu phong làm Lâm Truy quận vương. Năm 710, Đường Trung Tông bị vợ là Vi hậu và con gái là An Lạc công chúa đầu độc chết. Lâm Truy vương cùng Thái Bình công chúa mưu giết họ Vi, tôn cha là Tương vương Lý Đán làm vua (Đường Duệ Tông) và được phong làm Bình Vương. Năm 721, một số đại thần cùng Thái Bình công chúa mưu phản. Bình Vương cùng Kỳ Vương Phạm và Cao Lực Sĩ dẹp yên loạn này. Khi được truyền ngôi, Đường Huyền Tông dùng các tể tướng giỏi như Diêu Sùng, Tống Cảnh, làm cho đất nước thái bình. Sau vì tin dùng Lý lâm Phủ, sủng ái Dương Quí Phi,…

 

Tuyển tập chung