幸蜀回至劍門

劍閣橫雲峻,
鑾輿出戍回。
翠屏千仞合,
丹嶂五丁開。
灌木縈旗轉,
仙雲拂馬來。
乘時方在德,
嗟爾勒銘才。

 

Hạnh Thục hồi chí Kiếm Môn

Kiếm Các hoành vân tuấn,
Loan dư xuất thú hồi.
Thuý bình thiên nhận hợp,
Đan chướng Ngũ Đinh khai.
Quán mộc oanh kỳ chuyển,
Tiên vân phất mã lai.
Thừa thời phương tại đức,
Ta nhữ lặc minh tài.

 

Dịch nghĩa

Kiếm Các có các đỉnh núi cao chạm mây
Xe vua đi tuần thú trở về
Nhiều núi xanh biếc cao ngàn nhận hợp lại
Vách núi đỏ này mở ra đường Ngũ Đinh
Cờ xí chuyển quanh các lùm cây um tùm
Mây cõi tiên chạm vào ngựa
Nhờ có đức nên mới gặp cơ hội tốt
Nên khắc bia đá ghi công người có tài

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Kiếm Các mây cao ngất
Giặc tan trở kiệu rồng
Bình xanh nghìn thước chắn
Núi đỏ Ngũ Đinh thông
Cây lớn quanh cờ phất
Mây tiên chạm ngựa hồng
Gặp thời nên bố đức
Khắc đá để ghi công


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ngất cao, Kiếm Các đầy mây,
Vua tuần biên giới đến nay trở về.
Bình phong, dẫy núi xanh rì,
Ngũ Đình vách đỏ, đường đi mở rồi.
Lẫn cây, cờ khắp núi đồi,
Mây tiên phủ ngựa chẳng rời bước chân.
Gặp thời tạo đức ban ân,
Khắc bia khen ngợi tướng quân công nhiều...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi cao Kiếm Các chạm mây
Xe loan tuần thú hôm nay trở về
Núi xanh cao ngất đề huề
Qua khe núi đỏ đường về Ngũ Đinh
Quanh co cờ xí linh đình
Xứ tiên mây phất bên mình ngựa đi
Thịnh thời nhờ đức ai bì
Người tài công lớn khắc ghi để đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kiếm Các đỉnh cao núi chạm mây,
Xe vua tuần thú trở về đây.
Núi cao xanh biếc ngàn về lại,
Vách đỏ Ngũ Đinh đường đã khai.
Cờ xí chuyển quanh ngàn cây cỏ,
Cõi tiên bước đến ngựa gần mây.
Mới nên cơ hội nhờ hiền đức,
Ghi khắc công lao người có tài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời