題梅妃畫真

億昔嬌妃在紫宸,
鉛華不御得天真。
霜綃雖似當時態,
爭奈嬌波不顧人。

 

Đề Mai phi hoạ chân

Ức tích kiều phi tại tử thần,
Duyên hoa bất ngự đắc thiên chân.
Sương tiêu tuy tự đương thì thái,
Tranh nại kiều ba bất cố nhân.

 

Dịch nghĩa

Cung phi đẹp tự ngàn xưa ở chốn thâm cung,
Chưa hề được vẽ chân dung.
Khăn choàng lụa trắng tuy đúng thời trang,
Nhưng sao ánh mắt người đẹp chẳng nhìn vào ai cả.


Mai phi tức Giang Thái Tần, người huyện Bồ Điền, tỉnh Phúc Kiến, khoảng năm 713 được Cao Lực Sĩ tiến cử làm cung phi cho Huyền Tông. Vì nàng thích hoa mai, nên Huyền Tông gọi là Mai phi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tự ngàn xưa phi tần cung cấm
Chưa từng ai được tấm chân dung
Khăn choàng tuy đúng thời trang
Nhưng sao mắt đẹp chẳng màng ngó ai

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nhớ xưa người đẹp ở cung tím
Nét vẽ chưa bằng thực vẻ trời
Sương lụa đương thời như sắc thái
Tranh đòi sóng mắt chẳng nhìn người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vẻ đẹp cung phi chốn cấm cung,
Chưa hề ai được vẽ chân dung.
Khăn choàng lụa trắng đương thời hợp,
Ánh mắt nhìn ai chẳng tập trung?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời