入劍門

劍門兵革後,
萬事盡堪悲。
鳥鼠無巢穴,
兒童話別離。
山川同昔日,
荊棘是今時。
征戰何年定,
家家有禍期。

 

Nhập Kiếm Môn

Kiếm Môn binh cách hậu,
Vạn sự tận kham bi.
Điểu thử vô sào huyệt,
Nhi đồng thoại biệt ly.
Sơn xuyên đồng tích nhật,
Kinh cức thị kim thì.
Chinh chiến hà niên định,
Gia gia hữu hoạ kỳ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Kiếm Môn sau thời binh lửa
Vạn sự thật quá buồn đau
Chuột chim không nơi trú ẩn
Trẻ em bàn chuyện xa nhau
Sông núi như ngày xưa ấy
Bụi bờ không khác hôm nay
Chiến chinh năm nào mới ổn
Nhà nhà vạ gió tai bay

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ải Kiếm Môn sau ngày binh lửa
Mọi buồn thương đau khổ tận cùng
Chuột chim không tổ không hang
Trẻ em ly biệt bẽ bàng chào nhau
Sông núi vẫn mang màu ngày cũ
Lùm cây gai nay trổ mọc đầy
Chiến chinh chưa định được ngày
Nhà nhà hoạ gió tai bay sắp rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời