Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: Lão Tử (3)

Đăng bởi Vanachi vào 29/11/2006 16:36

過老子廟

仙居懷聖德,
靈廟肅神心。
草合人蹤斷,
塵濃鳥跡深。
流沙丹灶沒,
關路紫煙沉。
獨傷千載後,
空餘松柏林。

 

Quá Lão Tử miếu

Tiên cư hoài thánh đức,
Linh miếu túc thần tâm.
Thảo hợp nhân tung đoạn,
Trần nùng điểu tích thâm.
Lưu sa đan táo một,
Quan lộ tử yên trầm.
Độc thương thiên tải hậu,
Không dư tùng bách lâm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Vào chốn tiên niệm hoài đức thánh
Qua điện linh cung kính lòng thần
Cỏ dày người mất dấu chân
Chim còn đạp lớp bụi trần vết sâu
Lò luyện đan cát trôi bốn phía
Nẽo quan san khói tía ngưng trầm
Ngàn năm sau mãi thương tâm
Còn đây chỉ đám bách tùng vô tri.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vào cõi tiên mông ân thánh đức
Qua miếu thiêng tá túc lòng thần
Cỏ cao người chẳng dấu chân
Chim đi vết tích bụi trần rõ in
Cát bờ bay luyện đan lò ngập
Khói tía che đường ấp mờ chìm
Ngàn năm thương xót thân mình
Chỉ còn đám bách thông bình yên thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhớ đức thánh vào chốn tiên,
Bước vào cung kính miếu thiêng lòng thần.
Cỏ gộp người mất dấu chân,
Chim còn in lớp bụi trần vết sâu.
Lò luyện đan cát trôi mau,
Nẽo đường quan khói tía màu chìm ngưng.
Ngàn năm thương xót không ngừng,
Không gian còn đám bách tùng vô tri.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời