43.75
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
10 bài trả lời: 8 bản dịch, 2 thảo luận
5 người thích
Từ khoá: Lão Tử (2)

Đăng bởi Vanachi vào 08/06/2005 01:53, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 18/08/2015 07:51

讀老子

言者不知知者默,
此語吾聞於老君。
若道老君是知者,
緣何自著五千文?

 

Độc Lão Tử

Ngôn giả bất tri, tri giả mặc,
Thử ngữ ngô văn ư Lão quân.
Nhược đạo Lão quân thị tri giả,
Duyên hà tự trước ngũ thiên văn?

 

Dịch nghĩa

Người nói ra thì không biết, mà người biết thì im lặng,
Lời đó ta nghe được từ Lão quân.
Nếu bảo rằng Lão quân là người biết (đạo),
Thì vì sao tự viết ra áng văn năm nghìn chữ kia?


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Nói thời không biết, biết không nói,
Lời Lão quân truyền ta vẫn ghi.
Nếu thật Lão quân là biết đạo,
Viết năm nghìn chữ để làm chi ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Lão Lão

Viết là viết mà hồ như chẳng viết
Cổ-đương-hậu niên-nhân sinh thiên hạ triền miên khổ
Âu hay...hiểu mấy chi đâu lòng Lão Đạo
Mở miệng mà chi...bình mà chi...
Cơ hồ không mà có có hay hơn không


Lạ vị bình chơi
Hoa trong gương
Trăng dưới nước
Sống mấy nhiêu năm
Trăng Rằm ngắm độ mấy lần
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Nói thì không biết, biết làm thinh
Lời hay Lão Tử nhập tâm mình
Nếu bảo Lão quân người biết đạo
Soạn chi kinh nọ, chữ năm nghìn?

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Nói thì chẳng biết, biết im tuyệt
Lời ấy ta nghe Lão Tử thuyết.
Nếu bảo Lão Quân đạo hiểu thông
Kinh Năm nghìn chữ cớ sao viết?

24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Góp ý

Nhờ Admin sửa lại ở phần chú thích: "Ngũ thiên văn" là để chỉ Đạo Đức kinh của Lão tử chứ ko phải Nam Hoa kinh (Trang Tử - Trang Châu).
Cảm ơn ạ!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nói thì không biết biết thì im
Lão Tử truyền ngôn ta chẳng tin
Nếu bảo Lão Quân thông hiểu đạo
Áng văn sao đến chữ năm nghìn

43.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

“Người hiểu đạo lại không thể nói”
Đọc điều này xin hỏi Lão quân
Lão quân lẽ đạo nhuyễn nhuần
Tại sao lại viết kinh năm ngàn lời?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Nói là chẳng biết, biết làm thinh,
Lời lão quân truyền tôi vẫn tin.
Nếu quả Lão quân đà thấu đạo,
Sao bày nửa vạn chữ trong kinh?

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nói thì không biết, biết thì im,
Lời của Lão quân ta bán tin.
Nếu bảo Lão Đam người biết đạo,
Thì sao kinh viết chữ năm nghìn?

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nói thì không biết, biết im,
Lão quân lời đó khó tin của người.
Lão Đam nếu biết đạo trời,
Sao kinh viết số chữ vơi năm nghìn?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời