23.00
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (154 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (9 bài)
- Cao Bá Quát (386 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 08/11/2015 10:11 bởi Vanachi
Bùi Cơ Túc 裴基肅 (?-?), hiệu là Liên Khê 蓮溪, quê quán và thân thế sự nghiệp chưa rõ, chỉ biết ông sống vào khoảng cuối thế kỷ XIX.