23.00
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
70 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (155 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (11 bài)
- Cao Bá Quát (388 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 08/11/2015 10:11 bởi Vanachi
Bùi Cơ Túc 裴基肅 (?-?) hiệu Liên Khê 蓮溪, quê quán và thân thế sự nghiệp chưa rõ, chỉ biết ông sống vào khoảng cuối thế kỷ XIX. Ông có tập Long Biên bách nhị vịnh gồm những bài thơ vịnh các cảnh đẹp ở thành Thăng Long.

 

Long Biên bách nhị vịnh - 龍編百二詠