穆慎祠

錦纜風移入月濤,
無端務靄櫓聲高。
至今香火煙波裏,
綱虎依然腑氣毫。

 

Mục Thận từ

Cẩm lãm phong di nhập nguyệt đào,
Vô đoan vụ ái lỗ thanh cao.
Chí kim hương hoả yên ba lý,
Cương hổ y nhiên phủ khí hào.

 

Dịch nghĩa

Gió đẩy dây thuyền gấm rơi vào sóng trăng,
Vô cớ tiếng mái chèo trong sương mù vút cao.
Đến nay việc thờ phụng vẫn còn trong khói sóng,
Tung lưới bắt hổ hiển nhiên là người chí khí hào kiệt.


Nguyên chú: Đền cách phía tây và bắc thành Thăng Long ba dặm, ở phường Quảng Bá, huyện Vĩnh Thuận phía bắc hồ Tây. Sử ký chép: Đời vua Lý Nhân Tông niên hiệu Hội Phong (1092), quan Thái sư Lê Văn Thịnh, người đỗ khai khoa triều Lý đã học được phép thuật của nước Đại Lý, nên ngầm nuôi chí thoán đoạt. Nhân cơ hội nhà vua đến Dâm Đàm xem đánh cá, bỗng thấy mây mù ùn ùn nổi lên, trong khoảng tối tăm mịt mùng, tiếng mái chèo khua ràn rạt. Nhà vua lấy chiếc giáo ném vào đó, chỉ một lát mây mù tự nhiên tan hết. Bỗng thấy chiếc thuyền lao đến, phía đầu thuyền có một con hổ. Một người đánh cá tên là Mục Thận tung lưới chụp được con hổ, hoá ra là Lê Văn Thịnh. Nhà vua khen ngợi công lao của Mục Thận, phong cho chức Phụ quốc Tướng quân, ban cho hồ Tây làm thực ấp. Khi Mục Thận qua đời, được ban tên thuỵ là Trung Tuệ, tặng chức Thái uý. Rồi lại ban sắc cho lập đền thờ nơi Mục Thận ở là thôn chài Quảng Bá. Dân thôn đều làm nghề chài lưới trên hồ.

Đền thờ Mục Thận hiện còn ở quận Tây Hồ, Hà Nội.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]