鎮國寺

紅荷碧杜遶金苔,
空路雲梁小徑開。
待月吟殘鐘定夜,
煙霞有約一漁來。

 

Trấn Quốc tự

Hồng hà bích đỗ nhiễu kim đài,
Không Lộ vân lương tiểu kính khai.
Đãi nguyệt ngâm tàn chung định dạ,
Yên hà hữu ước nhất ngư lai.

 

Dịch nghĩa

Sen hồng đỗ biếc bao bọc lấy toà vàng,
Nghe nói sư Không Lộ từng mở lối qua đây.
Cuộc ngâm thơ đợi trăng đã tàn, tiếng chuông đêm đã điểm,
Một ông chài đến theo ước hẹn tiêu dao mây ráng.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trịnh Khắc Mạnh

Sen hồng đỗ biếc bọc kim đài,
Không Lộ cầu mây mở lối này.
Tàn cuộc thơ trăng, chuông đã điểm,
Ráng mây theo hẹn, một ông chài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Sen hồng đỗ biếc quấn đài vàng
Không Lộ bắc mây mở lối ngang
Đợi trăng ngâm tàn chuông đêm điểm
Ráng mây có hẹn lão chài sang

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sen hồng đỗ biếc bao toà vàng,
Không Lộ qua đây từng mở đàng.
Tàn cuộc thơ trăng, chuông đã điểm,
Tiêu dao ước hẹn lão chài sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời